Hoppa till huvudinnehåll

Valberedningen KRF

Valberedningen KRF

Till alla medlemmar i KRF!

Vi i valberedningen är nu i full gång med vårt arbete inför årsmötet 2023. Valberedningen har att förbereda val av förtroendevalda inför årsmötet. Styrelsen består av:
• Ordförande: som väljs på ett år
• 10 ledamöter: som väljs på två år. En av dessa ledamöter utses av KRUS. Halva antalet ledamöter väljs vid varje årsmöte.
• Valberedningen har även som uppgift att föreslå revisorer. KRF har två ordinarie och två suppleanter, vilka samtliga väljs på ett år.
Alla medlemmar kan ge förslag till valberedningen på personer att sitta i styrelsen eller till att vara revisorer. Man kan såklart även nominera sig själv. Valbar till förtroendeuppdrag är röstberättigad medlem i KRF som är minst 15 år och som har betalt medlemsavgiften minst en månad före årsmötet. Vi vill att ni tillfrågar personer som ni föreslår.
Då delar av valberedningen avgår ser vi gärna att ni även föreslår personer till valberedning. Dessa personer bör tillbringa mycket tid på stallbacken och känna många medlemmar.
Vi vill ha era förslag senast den 15 december 2022. Förslagen mejlas till valberedningens ordförande, Pernilla Johansson på pillan.hansson@hotmail.com
Det går även bra att ringa om man har frågor, på telefon 0730-525217 eller prata med någon från valberedningen när ni träffar oss på stallbacken.
Vi räknas med att vårt förslag på förtroendevalda inför årsmötet 2023 kommer att anslås i stallet under vecka 3, 2023.

Vi hoppas att höra ifrån er!
Hälsar Valberedningen på KRF

Pernilla Johansson
Nina Hammarström
Karolina Kvist
Jeanette Nilsson

Våra sponsorer