Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande från valberedningen

meddelande från valberedningen

Till alla KRFs föreningsmedlemmar!
Vi i valberedningen är nu i full gång med vårt arbete inför årsmötet 2024.
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av förtroendevalda inför
årsmötet, dvs. KRFs styrelse, valberedning och internrevisorer.
Valberedningen vill komma i kontakt med personer som kan och vill
hjälpa föreningen framåt i positiv anda!
Till årsmötet 2024 söker vi personer till följande poster:
· 3 st styrelseledamöter vilka väljs på 2 år, 2024-2026
· 1 st internrevisor väljs på 1 år, 2024-2025
Vi välkomnar alla föreningsmedlemmar att lämna förslag till valberedningen på
personer att sitta i styrelsen eller till att vara revisorer. Man kan såklart även
nominera sig själv. Valbar till förtroendeuppdrag är röstberättigad medlem i KRF
som är minst 15 år och som har betalt medlemsavgiften minst en månad före
årsmötet. Vi vill att ni tillfrågar personer som ni föreslår.
Vi vill gärna ha ditt förslag senast den 15 december 2023. Mejla till
valberedningens sammankallande, Christina Jenkins: kinnajenkins@gmail.com
Det går även bra att ringa eller prata direkt med någon från valberedningen när
ni träffar oss på stallbacken. Nedan ser du våra kontaktuppgifter:
Christina Jenkins
kinnajenkins@gmail.com
073-593 23 00

Fanny Fager
fanny.fager@live.se
070-443 43 04

Kajsa Fridman
kajsa.fridman@aop-health.com
073-383 75 90

Martina Uldal
martinauldal@gmail.com
072-242 62 07

Tillsammans blir vi bättre!