Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Verksamhetsidé

KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Vi erbjuder en mötesplats i unik miljö och vårt mål är att skapa ett livslångt intresse för hästar och ridning. Genom utbildning och gemenskap utvecklar vi samspelet mellan människor, djur och natur.
 

Kärnvärde

· Kamratskap
· Respekt
· Glädje

 

Vision & Långsiktiga Mål

KRF vill vara en förebild inom ridsporten för så många som möjligt så länge som möjligt.

KRF’s långsiktiga mål (för att nå visionen)
1. KRF vill med ett långsiktigt föreningsarbete vara en förebild och inspirationskälla för andra ridklubbar i Sverige.
2. KRF vill ständigt utveckla verksamheten, med bibehållen eller förbättrad kvalitet.
3. KRF vill förmedla kunskap samt öka intresset och förståelsen för ridsporten.
4. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på hästhållningen.
5. KRF vill skapa ett brett utbud av ridhästar, från unghästar till läromästare.
6. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på ridutbildningen med ridlärare som har nivå 3-kompetens samt B-tränare i hoppning och dressyr.
7. KRF vill erbjuda tävlingsverksamhet för eleverna, från träningstävling till hög nivå.
8. KRF vill sprida sin värdegrund i samhället och vara en förebild för barn och ungdomar.
9. KRF vill erbjuda Sveriges bästa arbetsmiljö avseende ridanläggningar.
10. KRF vill bidra till förbättrad jämlikhet inom ridsporten.

Varmt välkommen till oss!
Klagshamns ryttarförening – en ridskola i Malmö!

Med grund i KRFs verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. KRFs förtroendevalda arbetar utifrån olika arbetsgrupper för att nå denna vision och mål.
 

VERKSAMHETSPLAN 2020 I SAMMANFATTNING 

För verksamhetsåret 2020 är våra särskilt prioriterade områden och mål för verksamheten: 

 1. Elever/Ridskoleverksamhet:  
 • Utöka vårt teoriutbud så att det finns något för alla kunskapsnivåer med 1–2 teorikurser  
 • Medverka i de olika cuper/serier som är lämpade för vår verksamhet/elever  
 • Få till verksamhet dagtid i form av ridning för pensionärer och personer med ”utökat behov” 
 1. Organisation: 
 • Utifrån våra kärnvärden: Kamratskap, respekt och glädje kontinuerligt utarbeta och utvärdera effektiva samarbetsformer och rutiner  
 • För ridlärare är målsättning att bibehålla/öka antalet med Level 2 (min 50%) och att arbeta med kontinuerlig vidareutbildning för samtliga ridlärare. 
 • Arbeta för att engagera medlemmar/föräldrar i klubbens verksamhet. Detta kommer att ske genom att alla ridgrupper kommer att få ett uppdrag/termin. 
 1. Hästar: 
 • Sträva efter att B-ponny till Häst alltid ska ligga på lägst LC-nivå.  
 • Ägarandelen av hästar ligga på 85 - 90% (idag 80%) 
 • Påbörja arbetet med individuella utbildningsplaner för hästarna. 
 1. Anläggning & Material: 
 • Fortsätta arbeta med att få västra ridbanan iordning. 
 • Förbättra/byta ut sadlar 
 • Påbörja ett mer omfattande sätt att källsortera våra sopor samt se till att vi använder miljövänliga preparat i den mån det är möjligt. 
 1. Kommunikation/Marknadsföring: 
 • KRF:s kärnvärden ska tydligt spegla all vår kommunikation 
 • Implementera mjukvara för ridskoleadministration. 
 • Aktivt verka för att få mer publicitet i lokal media. 
 1. Partners: 
 • Aktivt verka för att antalet sponsorer uppgår till 12–15 st. och tillse att våra sponsorer upplever ett mervärde av sitt engagemang. 
 • Fördjupa svårt samarbete med lokala föreningar.