Hoppa till huvudinnehåll

Valberedningen

Valberedningen

Till alla medlemmar i KRF!
Vi i valberedning är nu i full gång med vårt arbete inför årsmötet 2020.
Valberedningen har att förbereda val av förtroendevalda inför årsmötet.
Styrelsen består av:
• ordförande som väljs på ett år.
• 6 ledamöter som välj på två år. En av dessa ledamöter utses av KRUS. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte
• 5 suppleanter varav en utses av KRUS. Dessa väljs på ett år.
Valberedningen har även som uppgift att föreslå revisorer. KRF har två ordinarie och två suppleanter vilka samtliga väljs på ett år.
Alla medlemmar kan ge förslag till valberedning på personer att sitta i styrelsen eller vara revisorer. Valbar till förtroendeuppdrag är röstberättigad medlem i KRF som har fyllt 15 år och betalt sin medlemsavgift minst en månad före årsmötet. Vi vill att ni tillfrågar personer som ni föreslår.
Då eventuellt någon i valberedningen kommer att avgå ser vi gärna att ni även föreslår personer till valberedningen. Dessa bör ofta vara på ”stallbacken” och känna många medlemmar.
Vi vill ha era förslag senast den 15 december. Förslagen mejlas till pillan.hansson@hotmail.com
Vi räknar med att vårt förslag på förtroendevalda till årsmötet 2020 kommer att anslås i stallet under vecka 3 2020.

Hälsningar valberedningen

Pernilla Johansson
Jeanette Nilsson
Tina Jonsson
Nina Hammarström

Våra sponsorer