Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevalda

Med grund i KRFs verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. KRFs förtroendevalda arbetar utifrån olika arbetsgrupper för att nå denna vision och mål.

VERKSAMHETSPLAN 2018 I SAMMANFATTNING Med grund i KRFs verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. För verksamhetsåret 2018 är våra särskilt prioriterade områden och mål för verksamheten:

  1. Elever/Ridskoleverksamhet: Utbildnings/utvecklingsplaner (måldokument för ryttare) ska utvecklas för de olika nivåerna (tidigast från AB). Tre grupper kommer att få ta del av detta under året. Vi ska aktivt medverka med våra hoppkurs-elever och lektionsponnyer/hästar i sex lokala tävlingar och två pay&jump/termin. Erbjuda minst 1-2 teorikurser utöver den vanliga ridverksamheten för att utöka kunskapen hos våra elever. Samtliga ridlärare ska utgå ifrån och arbeta för att integrera våra kärnvärden i ridskoleverksamheten – målsättningen är att alla ska känna till: Kamratskap, respekt och glädje.
  2. Organisation: Utifrån våra kärnvärden: Kamratskap, respekt och glädje kontinuerligt utarbeta och utvärdera effektiva samarbetsformer och rutiner. För ridlärare är målsättning att bibehålla/öka antalet med Level 2 (min 50%) och att arbeta med kontinuerlig vidareutbildning för samtliga ridlärare. Arbeta för att få fler medlemmar/vårdnadshavare att engagera sig i klubbens verksamhet. Detta kommer att ske genom att alla ridgrupper kommer att få ett uppdrag/termin.
  3. Hästar: Sträva efter att B-ponny till Häst alltid ska ligga på minst LC-nivå. Ägarandelen av hästar ska uppgå till 75% (idag 60%) med målsättning 100% på fem års sikt.
  4. Anläggning & Material: Framtagna rutiner skall kommuniceras ut till föreningens medlemmar och personal utbildas kontinuerligt. Påbörja förbättringar för västra ridbanan. Aktivt arbeta för att åtgärda ruinen.
  5. Kommunikation/Marknadsföring: KRFs kärnvärden ska tydligt spegla all vår kommunikation, i personlig dialog/undervisning, brev/mejl (direkt och i månadsbrev), via hemsidan och sociala medier. Fortsatt arbeta med effektiv kommunikation till medlemmar kring terminstart, aktiviteter mm. och hemsidan utvecklas med en tydlig kalender. Aktivt verka för att få mer publicitet i lokal media.
  6. Partners: Etablera en kontinuerlig kommunikationsväg till kommunen med ett gott samarbete Aktivt verka för att antalet sponsorer uppgår till ca 15 och tillse att våra sponsorer upplever ett mervärde av sitt engagemang.

Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att strategiskt ge utrymme för verksamheten att fortsatta utvecklas. Styrelsens främsta uppdrag är en god och hållbar ekonomi som garanterar en positiv utveckling för KRFs verksamhet och medlemmarna. Styrelsen arbetar hela tiden mot att nå de uppsatta målen och visionen tillsammans med arbetsgrupperna och verksamhetschefen.

 

Intern revisorer

Ann Svensson – Ledamot
Åsa Mornhed – Ledamot
Sara Lundquist – Ledamot
Jens Kofoed – Ledamot

Valberedning

Nina Hammarström – Ledamot
Tina Jonson – Ledamot
Pernilla Johansson – Ledamot
Jeanette Nilsson – Ledamot

Årsmöte 2020

Styrelsens proposition gällande stadgeändring
Bilaga till proposition gällande stadgeändring
 

Årsredovisning, Förvaltnings-, och revisorernas-berättelse finns att hämta ut på kansliet.
 

Stadgar

Våra sponsorer