Förtroendevalda

Med grund i KRFs verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. KRFs förtroendevalda arbetar utifrån olika arbetsgrupper för att nå denna vision och mål.

KRF_organisation

För verksamhetsåret 2017 är våra särskilt prioriterade områden och mål för verksamheten:

 1. Elever/Ridskoleverksamhet:
 • Måldokument för ryttare utvecklas för de olika nivåerna (tidigast från AB). En pilot genomförs under året.
 • Aktivt medverka med våra hoppkurs-elever och lektionsponnyer/hästar i lokala tävlingar och pay&jump.
 • Alla ska känna till våra kärnvärden: Kamratskap, Respekt och Glädje.
 1. Organisation:
 • Öka antalet ridlärare med Level 2 utbildning
 • Fortsatt engagera medlemmar/föräldrar i klubbens verksamhet utifrån den upprättade funktionärsbanken.
 1. Hästar:
 • Sträva efter att B-ponny till Häst alltid ska ligga på LC-nivå.
 1. Anläggning & Material:
 • Fortsatt förankra och kommunicera våra utvecklade policies till föreningens personal och medlemmar (Miljö-, Brandskydds- och Säkerhetsarbete).
 1. Kommunikation/Marknadsföring:
 • KRFs kärnvärden ska tydligt genomsyra all vår kommunikation, i personlig dialog/undervisning, brev/mejl, via hemsidan och sociala medier.
 1. Partners:
 • Aktivt verka för att attrahera och underhålla föreningens existerande och framtida sponsorer.

 

Styrelsen
Styrelsen uppdrag är att strategiskt ge utrymme för verksamheten att fortsatta utvecklas. Styrelsens främsta uppdrag är en god och hållbar ekonomi som garanterar en positiv utveckling för KRFs verksamhet och medlemmarna. Styrelsen arbetar hela tiden mot att nå de uppsatta målen och visionen tillsammans med arbetsgrupperna och verksamhetschefen.

 

Malin Olander- Vice Ordförande
malin_hs
Suzanne Engelbert – Sekreterare
suzanne_hs
Magnus Knutsson – Ledamot
magnus_hs
Helén Larsson Riis - Ledamot
Foto Helen (002)
Pernilla Burakovski – Suppleant
pernilla_test
Cecilia Carlsten – Suppleant
Anders Schening – Suppleant

Styrelseprotokoll för verksamhetsåret 2018
styrelsemotesprotokoll_20180115

Styrelseprotokoll för verksamhetsåret 2017

Krf Protokoll_170123
Krf Protokoll_170212
Konstituerande möte 170227
Krf Protokoll_170313
Krf Protokoll_170324
Krf Protokoll_170419
Styrelsemötesprotokoll_170517
Styrelsemötesprotokoll_170605
Syrelsemötesprotokoll_170814
Styrelsemotesprotokoll_170911

 

Styrelseprotokoll för verksamhetsåret 2016

Krf protokoll 160112
Krf protokoll 160202
Krf Protokoll_160306
Krf protokoll_160404
Krf protokoll 160515
Krf Protokoll_160619
Krf Protokoll 160821
Krf protokoll_161002
Krf protokoll_160905
Krf-protokoll 161107
Krf-protokoll 161219

 

Årsmöte 2018

kallelse_årsmöte

Dagordning Årsmöte 180228

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning, Förvaltnings-, och revisorernas-berättelse finns att hämta ut på kansliet.

KRF-Stadgar