Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse till årsmöte!

Kallelse, årsmöte

Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte för Klagshamns Ryttarförening onsdag den 27 februari kl.18.00 i ”Våfflan” på klubbens anläggning i Klagshamn.

Motioner från medlemmar ska skriftligt vara styrelsen tillhanda senat den 8/2 och skickas till info@krf.nu

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vänligen sänd förfrågan till kansliet på info@krf.nu

Välkomna!

Våra sponsorer