Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevalda

Med grund i KRFs verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. KRFs förtroendevalda arbetar utifrån olika arbetsgrupper för att nå denna vision och mål.

VERKSAMHETSPLAN 2020 I SAMMANFATTNING 

Med grund i KRF:s verksamhetsidé och kärnvärden syftar den årliga verksamhetsplanen till att ta oss mot vår vision och våra långsiktiga mål. För verksamhetsåret 2020 är våra särskilt prioriterade områden och mål för verksamheten: 

 1. Elever/Ridskoleverksamhet:  

 • Utöka vårt teoriutbud så att det finns något för alla kunskapsnivåer med 1–2 teorikurser  

 • Medverka i de olika cuper/serier som är lämpade för vår verksamhet/elever  

 • Få till verksamhet dagtid i form av ridning för pensionärer och personer med ”utökat behov” 

 1. Organisation: 

 • Utifrån våra kärnvärden: Kamratskap, respekt och glädje kontinuerligt utarbeta och utvärdera effektiva samarbetsformer och rutiner  

 • För ridlärare är målsättning att bibehålla/öka antalet med Level 2 (min 50%) och att arbeta med kontinuerlig vidareutbildning för samtliga ridlärare. 

 • Arbeta för att engagera medlemmar/föräldrar i klubbens verksamhet. Detta kommer att ske genom att alla ridgrupper kommer att få ett uppdrag/termin. 

 1. Hästar: 

 • Sträva efter att B-ponny till Häst alltid ska ligga på lägst LC-nivå.  

 • Ägarandelen av hästar ligga på 85 - 90% (idag 80%) 

 • Påbörja arbetet med individuella utbildningsplaner för hästarna. 

 1. Anläggning & Material: 

 • Fortsätta arbeta med att få västra ridbanan iordning. 

 • Förbättra/byta ut sadlar 

 • Påbörja ett mer omfattande sätt att källsortera våra sopor samt se till att vi använder miljövänliga preparat i den mån det är möjligt. 

 1. Kommunikation/Marknadsföring: 

 • KRF:s kärnvärden ska tydligt spegla all vår kommunikation 

 • Implementera mjukvara för ridskoleadministration. 

 • Aktivt verka för att få mer publicitet i lokal media. 

 1. Partners: 

 • Aktivt verka för att antalet sponsorer uppgår till 12–15 st. och tillse att våra sponsorer upplever ett mervärde av sitt engagemang. 

 • Fördjupa svårt samarbete med lokala föreningar. 

Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att strategiskt ge utrymme för verksamheten att fortsatta utvecklas. Styrelsens främsta uppdrag är en god och hållbar ekonomi som garanterar en positiv utveckling för KRFs verksamhet och medlemmarna. Styrelsen arbetar hela tiden mot att nå de uppsatta målen och visionen tillsammans med arbetsgrupperna och verksamhetschefen.

 

Intern revisorer

Ann Svensson – Ledamot
Åsa Mornhed – Ledamot
Sara Lundquist – Ledamot
Jens Kofoed – Ledamot

Valberedning

Nina Hammarström – Ledamot
Tina Jonson – Ledamot
Pernilla Johansson – Ledamot
Jeanette Nilsson – Ledamot

Årsmöte 2020

 

Årsredovisning, Förvaltnings-, och revisorernas-berättelse finns att hämta ut på kansliet.
 

Stadgar

Våra sponsorer