Avgifter

Vi reserverar oss för en eventuell höjning av ridavgifter inför ht 2018

Medlemskap    2018/19

Barn/Ungdom t.o.m. 18 år 200
Vuxen 400
Familj 750

Ridpriser ht 2018

Grupp Antal gånger Pris exklusive medlemskap
Minisar 15 1275
Ridlekis 18 2610
AB 18 2970
CD 18 3150
Dressyr 18 4050
Hopp/Ponny 7 1365
Häst 18 4050
Hopp/Häst 7 1610

Vid erbjuden plats betalar man ridavgiften för terminen.
Alla fakturor skickas via mail. Har ni ny adress, meddela snarast så ni inte förlorar er plats.

Rabatter
Rabatt lämnas till de familjer som har mer än ett abonnemang:
2:a abonnemanget 10%
3:e abonnemanget 15%
Rabatt dras av i ordning efter pris i nedstigande ordning. Hoppkursen räknas inte in i detta.

Vi erbjuder privatlektioner som ett komplement till ordinarie ridlektioner, i mån av tider. Man får önska tre hästar, men det är ridläraren som bestämmer.
Dessa bokar man genom kansliet.
Pris för 1 timme:
Barn 400 kr
Vuxen 500 kr